Wideo

Highokary hilli çeper maşynlar ýasaýarys we HMA amaly pudaklarynda ep-esli orun aldyk.

doly gör

Arza

 • Bir gezek ulanylýan önümler, sanitar salfetka, sanitariýa ýassygy, aşgazan, süpürgiçler.

  Bir gezek arassaçylyk

  Bir gezek ulanylýan önümler, sanitar salfetka, sanitariýa ýassygy, aşgazan, süpürgiçler.

  köpräk oka
 • Heselimleýji bellik, lenta, termiki kagyz belligi, PET, PVC, PP, PE belligi.

  Bellik we lenta

  Heselimleýji bellik, lenta, termiki kagyz belligi, PET, PVC, PP, PE belligi.

  köpräk oka
 • Lukmançylyk geýim materiallary, gips.Zolakly kömek, Transfuziýa gips we ş.m.

  Lukmançylyk bir gezek ulanylýar

  Lukmançylyk geýim materiallary, gips.Zolakly kömek, Transfuziýa gips we ş.m.

  köpräk oka
 • Süzgüç materiallary, dem alýan we suw geçirmeýän materiallar, awtoulag materiallary

  Süzgüç senagaty

  Süzgüç materiallary, dem alýan we suw geçirmeýän materiallar, awtoulag materiallary

  köpräk oka
 • takmynan-0901

biz hakda

1998-nji ýylda döredilen NDC, gözleg we gözleg, Hot Melt ýelimleýiş amaly ulgamynyň önümçiligi, satuwy we hyzmatlary bilen meşgullanýar.

Köpräk oka

iň soňky habarlar

 • täzelikler

  Labelexpo Europe 2023-de NDC (Brýussel)

  “Labelexpo Europe” -yň 2019-njy ýyldan bäri ilkinji neşiri 11-14-nji sentýabr aralygynda Brýusseliň Brýussel sergisinde geçirilen sergä jemi 637 sergä gatnaşdy.Brýusselde görlüp-eşidilmedik yssy tolkun 138 ýurtdan 35,889 myhmany ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  2023-nji ýylyň 18-21-nji aprelinde INDEX

  Geçen aý NDC 4 gün Şweýsariýanyň Genevaenewa şäherinde geçirilen INDEX Nonwovens sergisine gatnaşdy.Gyzgyn eredýän ýelimleýji örtük çözgütlerimiz, bütin dünýäde uly gyzyklanma döretdi.Sergi wagtynda Europeewropa, Aziýa, Eastakyn Gündogar, Demirgazyk ... ýaly köp ýurtdan gelen müşderileri garşy aldyk.

  Koprak oka
 • täzelikler

  NDC-de ýylyň ahyrky işi

  Yearylyň ahyrynda NDC indi ýene-de köp işli sahnada.Birnäçe enjam, bellik we lenta pudaklary boýunça daşary ýurtly müşderilerimize gowşurylmaga taýyn.Olaryň arasynda dürli görnüşli örtükler bar, şol sanda manufac belligi üçin Turret Fully-auto NTH1600 örtük maşyny ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  NDC gyzgyn ereýän adhyň täze zawodyny açmak üçin düýbüni tutmak dabarasyny geçirdi ...

  2022-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda irden Taýwanyň Maýa goýum zolagynda täze zawodymyzyň düýbüni tutmak dabarasy resmi taýdan geçirildi.NDC kompaniýasynyň prezidenti jenapBriman Huang, tehniki gözleg we barlag bölümine, satuw bölümine, maliýe bölümine, ussahanalara we hil barlaglaryna ýolbaşçylyk etdi ...

  Koprak oka

Sorag

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.